Röntgentekno – Vi har lösningen!

Röntgentekno Oy importerar högklassig
teknologi, utrustning samt tillbehör för sjukvård.

Röntgentekno – Vi har lösningen!

Röntgentekno Oy importerar högklassig
teknologi, utrustning samt tillbehör för sjukvård.

Röntgentekno Oy importerar högklassig teknologi, utrustning samt tillbehör för sjukvård.

Röntgentekno är din pålitliga, erfarna partner med internationella kontakter för all anskaffning av utrustning och tillbehör. Via oss får du de bästa, för dig skräddarsyddda lösningarna kostnadseffektivt och med personlig konsultering.

Vid köp av utrustning från oss svarar vi för transport, installering, skolning samt service under utrustningens hela livstid. Ett samarbete med oss sparar tid, pengar och arbete, så att våra kunders resurser är användbara där de är viktigast, vid patientarbetet.

Vi deltar kontinuerligt i branchens seminarier, skolningar och mässor. Följ med de senaste händelserna på våra FaceBook-sidor. (linkki?)

Är du tillverkare av utrustning eller tillbehör?

Tag kontakt: Ville Ekroos +358 50 5613713 ville.ekroos@rontgentekno.fi

Röntgentekno Oy importerar högklassig teknologi, utrustning samt tillbehör för sjukvård.

Röntgentekno är din pålitliga, erfarna partner med internationella kontakter för all anskaffning av utrustning och tillbehör. Via oss får du de bästa, för dig skräddarsyddda lösningarna kostnadseffektivt och med personlig konsultering.

Vid köp av utrustning från oss svarar vi för transport, installering, skolning samt service under utrustningens hela livstid. Ett samarbete med oss sparar tid, pengar och arbete, så att våra kunders resurser är användbara där de är viktigast, vid patientarbetet.

Vi deltar kontinuerligt i branchens seminarier, skolningar och mässor. Följ med de senaste händelserna på våra FaceBook-sidor. (linkki?)

Är du tillverkare av utrustning eller tillbehör?

Tag kontakt: Ville Ekroos +358 50 5613713 ville.ekroos@rontgentekno.fi

2018 – Röntgentekno Oy 10 år!

Röntgentekno är ett finländskt familjeföretag grundat 2008. När världen är full av innovationer och nyheter så behövs det erfarenhet och kontakter så att de bästa och lämpligaste lösningarna blir de som våra kunder kan ta i bruk.

De följande 10 åren kommer vi att, vid sidan av importen, koncentrera oss på egen forskning och utveckling, främst gällande hygienteknologiprodukter. Som bäst håller vi på att gå igenom en ISO 9001-certifiering.

Kom med i gruppen av nöjda kunder och samarbetspartners redan idag!

Ville Ekroos

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.