Tehostetun haavanhoidon laitteet

Röntgenteknon tuotteet saa myös palveluna tytäryhtiömme Subvia Oy:n kautta.

Linkki julkaisuun kINPen® MED plasmahoito ja Moleculight diagnostiikasta.

Uutuus Moleculight Dx

Helpompi, tarkempi ja monipuolisempi haavanhoitoa tukeva diagnostinen menetelmä. Monipuoliset mahdollisuudet mm. etäkonsultaatioon.

Lisää informaatiota valmistajan sivuilta

kINPen® MED plasmahoito

kINPen® MED on laite, joka tuottaa kylmää (n.38°C) kudoksen kanssa yhteensopivaa plasmaa. Fysikaalinen plasma on aineen yksi olomuoto kuten esimerkiksi kaasu tai neste. Kuuden aktiivisen ominaisuuden yhdistelmä luo haavan pinnalle voimakkaan antibakteerisen ja haavaa parantavan vaikutuksen.

Siksi kINPen MED ® plasma on erityisen sopiva infektoituneiden, vaikeasti paranevien haavojen hoitoon. Kylmän plasman kanssa monenlaisia taudinaiheuttajia pystytään tuhoamaan, mukaan lukien moniresistantit bakteerit. Lisäksi haavan paranemista edistetään stimuloimalla uuden kudoksen kasvua.

Ote kliinisten tutkimusten tuloksista:

  • Vaikuttaa tyypillisiin haavan bakteereihin: kaikkiin testattuihin 105 tyypilliseen haavapatogeeniin ja tyypillisiin ongelmia aiheuttaviin taudinaiheuttajiin, kuten Pseudomonas, Klebsiella-lajeihin ja metyilliiniresistenttiin S. aureukseen.
  • Kroonisen haavan hoito kINPen MED vs. Octenisept ©. Patogeenien vertailukelpoinen väheneminen ja haavan paranemisen nopeutuminen (mediaani suhteelliselle haavan supistumiselle kroonisessa haavassa: plasmahoito: 56%, octeni- sept-hoito: 19%).
  • Plasman stimulaatio vaikuttaa positiivisesti ihon pintahaavojen paranemiseen tukemalla solujen lisääntymistä haavassa
  • Kylmäplasma soveltuu ihon desinfiointiin: ei häiritsevää tuntemusta hoidon aikana, hyvin siedetty.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.