LuViva®-kolposkooppi

 
 
LuViva on kuvantamismenetelmä, jolla voidaan kuvata koko kohdunkaulan ulko-osa fluoresenssi- ja reflektanssispektroskopian yhdistelmän avulla potilaalle miellyttävällä tavalla.
 
 
LuViva on tarkoitettu koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön (esim. lääkäri, erikoissairaanhoitaja, erikoistuva lääkäri, sairaanhoitaja tai muut ammattilaiset, jotka ovat saaneet koulutuksen tähystimen sijoittamiseen). LuVivaa käytetään ennen emättimen tähystystä tai indikoitua seuranta- tai uusintatoimenpidettä sairaudentilan vaatiman hoidon kiireellisyyden luokittelemiseksi naisille, joilla on poikkeavat Papa-koetulokset tai muita kohdunkaulan sairauteen liittyviä riskitekijöitä kuten positiivinen HPV-tulos tai aikaisempi dysplasia keskivaikeasta vakavaan (CIN2 tai vakavampi) ulottuvan dysplasian havaitsemiseksi. 

LuViva-exposed-web

LuViva-laitteella saatu positiivinen tulos osoittaa, että jatkoarviointi on aiheellinen nykyisten "käypä hoito" -suositusten mukaisesti.
 
LuViva-laitteella saatu negatiivinen tulos osoittaa, että jatkohoito ei ole aiheellinen ja potilas voidaan palauttaa rutiiniseulontaan nykyisten "käypä hoito" -suositusten mukaisesti.
 
LuViva sisältää kaksi pääkomponenttia: käsiyksikön ja perusyksikön.
Toimenpiteen aikana käyttäjä käyttää käsiyksikköä yhdessä kertakäyttöisen kohdunkaulaohjaimen kanssa. Ohjain toimii potilasliityntänä sekä potilaan ja instrumentin välisenä suojana, säätää optisen etäisyyden sekä auttaa estämään huoneen valon häiritsemästä mittausta. Ohjain sisältää myös irroitettavan referenssikohteen, jonka avulla LuViva kalibroidaan ennen jokaista mittausta.
 
 
 
 
LuViva, dysplasia, HPV, kolposkopia, papa-koe, papa-testi, kohdunkaula, kohdunkaulan tähystys,